Home / File / BLANKO IJIN CUTI PEGAWAI

BLANKO IJIN CUTI PEGAWAI

CUTI PNS  Dasar : No. 34 Tahun 2976 tentang Cuti PNS Ka. BAKN No. 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS KMA No. 234 Tahun 1987 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS dalam Lingkungan Dep. Agama. Pengertian Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan : Untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rokhaninya. Untuk kepentingan PNS yang bersangkutan   Macam-macam Cuti Cuti Tahunan PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12  hari kerja Cuti tahunan dapat diambil secara terpecah-pecah dengan ketentuan…

User Rating: 0.7 ( 1 votes)

Version
Download 13
Total Views 115
Stock
File Size 218.24 KB
File Type rtf
Create Date 30 September 2016
Last Updated 30 September 2016
Download

CUTI PNS

 Dasar :

 1. No. 34 Tahun 2976 tentang Cuti PNS
 2. Ka. BAKN No. 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
 3. KMA No. 234 Tahun 1987 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS dalam Lingkungan Dep. Agama.

Pengertian

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan :

 1. Untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rokhaninya.
 2. Untuk kepentingan PNS yang bersangkutan

 

Macam-macam Cuti

 1. Cuti Tahunan
 • PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12  hari kerja
 • Cuti tahunan dapat diambil secara terpecah-pecah dengan ketentuan setiap bagian tidak boleh kurang dari 3 hari kerja
 • Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun ybs dapat diambil dalam tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan
 • Cuti tahunan yang tidak diambil dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih, dapat diambil dalam tahun berikutnya maksimum 24 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan
 • Cuti tahunan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannnya, maka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 14 hari
 • Cuti Tahunan tidak diberikan bagi PNS yang menduduki jabatan edukatif, seperti Guru, Dosen dan Pengawas Pendidikan.

 

 1. Cuti Sakit
 • Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas Cuti Sakit.
 • 1 – 2 hari, memberitahukan secara lisan / tertulis kepada PYB
 • > 2 – 14 hari, mengajukan Permintaan cuti dilampiri SK dari dokter
 • > 14 hr – 6 bl, mengajukan Permintaan cuti dilampiri SK dokter yang ditunjuk pemerintah.
 • > 18 bulan belum sembuh, diuji kesehatan oleh TPK
 • PNS Wanita yang gugur kandungan berhak cuti sakit 1,5 bulan
 • Pegawai Negeri Sipil yang sakit karena kecelakaan dinas berhak cuti sakit sampai sembuh

 

 1. Cuti Bersalin
 • PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga
 • Untuk Persalinan anak ke empat dst, apabila telah mempunyai hak, Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat menggunakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara.
 • Lamanya cuti persalinan adalah satu bulan sebelum dan dua bulan setelah persalinan

 

 1. Cuti Besar
 • Setiap PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan, termasuk cuti tahunan dalam tahun ybs.
 • Cuti besar yang tidak diambil oleh PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat diambil pada tahun-tahun berikutnya, tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar yang berikutnya
 • Apabila ada kepentingan dinas yang mendesak maka pelaksanaan cuti besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal yang demikian maka waktu penangguhan itu dihitung penuh untuk perhitungan hak atas cuti besar

 

 1. Cuti Alasan Penting
 • PNS dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bln. Lamanya cuti karena alasan penting hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja
 • Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
  • Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
  • Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a di atas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu.
  • Melangsungkan perkawinan pertama .
  • Alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

 

 1. Cuti Di Luar Tanggungan Negara
  • Cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 th secara terus-menerus dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak
  • CLTN bukanlah hak, karena itu permintaan cuti tsb dapat dikabulkan atau ditolak oleh PYB
  • CLTN hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PYB setelah mendapat persetujuan Ka BKN
  • CLTN diambil untuk waktu paling lama 3 tahun dan apabila ada alasan penting dapat diperpanjang untuk paling lama satu tahun
  • Selama menjalankan CLTN, PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali dalam hal PNS wanita menjalankan CLTN untuk persalinan yang keempat dan seterusnya .

 

Penghasilan PNS selama menjalankan Cuti

 • Selama menjalankan cuti PNS menerima penghasilan penuh, kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara (CLTN).
 • Selama menjalankan cuti besar, penghasilan berupa gaji dan tunjngan keluarga diberikan penuh, sedangkan tunjangan jabatan tidak diberikan.
 • Selama menjalankan CLTN, PNS tidak menerima penghasilan dari Negara.

 

Yang Berwenang Menerbitkan SK Cuti.

Di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI Pejabat yang diberi wewenang memberikan cuti  PNS adalah sebagai berikut :

 • Kepala UPTP hanya diberikan wewenang memberikan cuti kepada PNS di lingkungannya sepanjang yang menyangkut :
  1. Cuti tahunan
  2. Cuti Sakit
  3. Cuti Bersalin
  4. Cuti karena Alasan Penting
   • Untuk Cuti Besar dan CLTN untuk persalinan keempat dan seterusnya bagi PNS pada UPTP didelegasikan pada Sesditjen Binalattas.

Check Also

Info PBK Tahap 2 Tahun 2019

Info PBK Tahap 2 Tahun 2019 Info PBK Tahap 2 Tahun 2019 2019-01-10 admin tu …

Bimbingan Karir bagi Calon Peserta Rekrutmen PBK Tahap 1 Tahun 2019

Pada saat pelaksanaan tes Rekrutmen pada hari Kamis Tanggal 3 Januari 2019 juga dilaksanakan bimbingan …